Każde dziecko z niepełnosprawnością wymaga szczególnej opieki i wzmożonej troski. Na ich opiekunach spoczywa wyjątkowo ważne i odpowiedzialne zadanie, polegające na zapewnieniu dziecku możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju. W zależności od typu i stopnia...