Zapraszamy do kontaktu

Projekty UE

Rozwinięcie sprzedaży eksportowej dla produkcji własnej w oparciu o intensywne działania marketingowe

MYWAM Kupiec, Bartold, Angres Spółka Jawna

realizuje projekt pt. „Rozwinięcie sprzedaży eksportowej dla produkcji własnej w oparciu o intensywne działania marketingowe” w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020  oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej czego efektem będzie rozpoznawalność naszej marki również na rynkach zagranicznych i nowe inwestycje.

Wartość całkowita projektu: 114 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 97 070,00 zł

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MYWAM KUPIEC, BARTOLD, ANGRES SP.J.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Tel. +48 32 733 11 31
Tel. +48 531 818 289

MYWAM@MYWAM.PL

ul. Szczecińska 10, Chorzów