Contact us

PEGAZ und ZEFIR Kinderwageneinlage

Die spezielle Kinderwageneinlage PEGAZ und ZEFIR wurde für Kinderwagenbenutzer und ihre Betreuer entwickelt. Die elastische Füllung der Einlage sorgt für eine zusätzliche Weichheit des Sitzes, was den Komfort beim Fahren erhöht.

Der Einbau der Einlage ist intuitiv und das Klettsystem ermöglicht eine präzise Anpassung, so dass die Einlage während des gesamten Gebrauchs in der richtigen Position bleibt.

Dank der originalgetreuen Wiederholung aller Elemente des PEGAZ-Kinderwagenbezugs, wie z. B. der Löcher und der Klettverschlüsse, ist es möglich, alle Gurte in der gewünschten Konfiguration zu verlegen und die Einsätze für die Verjüngung und die Kopfstütze zu montieren.

Dank des einfachen Ein- und Ausbaus der Einsätze und der Möglichkeit, sie zu waschen, muss der Kinderwagen nicht häufig komplett ausgezogen werden, um ihn sauber zu halten.

 

HERSTELLER / WERBER: MYWAM KUPIEC BARTOLD ANGRES SP.J.

  Imię

  Adres email *

  Temat

  Treść wiadomości *


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka MYWAM Sp.z O. O. z siedzibą w Chorzowie 41-500, ul. Lwowska 34, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272736793 oraz wpisana do KRS pod numerem 0001071788 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS), aby zapoznać się z pełną treścią informacji i dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania swoich danych osobowych Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
  W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  Dane osobowe przekazywane za pomocą tego formularza tj. imię i nazwisko (nieobowiązkowo), adres e-mail (obowiązkowo) lub inne dane osobowe wskazane przez Pana/Panią dobrowolnie w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie/wiadomość wysłane do firmy MYWAM Sp. z O.O. Korzystanie z formularza kontaktowego oraz podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Pana/Pani dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość/zapytanie do nas wysłane są usuwane lub pozostają w naszej bazie danych, jeśli już się w niej znajdują i czas ich usunięcia określają inne przesłanki. Pozostają również po udzieleniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o produktach rehabilitacyjnych oferowanych przez spółkę MYWAM Sp. z O.O.
  Może Pan/Pani również wyrazić swoją zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych (lub osób, które Pani/Pan reprezentuję) przez spółkę MYWAM Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-500, ul. Lwowska 34 w celu subskrypcji ofert handlowych oraz informacji przesyłanych drogą mailową. Państwa dane osobowe będą w pełni zabezpieczone, a informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Może Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji z subskrypcji lub przesyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy.
  Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i w dowolnym momencie można cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie ma Pani/Pan dostęp do treści swoich danych, danych osoby, którą Pani/Pan reprezentuje oraz ma możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. Informacje takie można zgłaszać telefonicznie pod numerem: 575 997 160 lub za pomocą tego samego formularza, wybierając kategorię „RODO”.
  Wszelkie inne kwestie związane z ochroną danych osobowych można kierować na powyższym numer telefonu. Spółka nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa UODO.

  HERSTELLER / WERBER: MYWAM KUPIEC BARTOLD ANGRES SP.J.

  DIES IST EIN MEDIZINISCHES GERÄT.

  VERWENDEN SIE ES IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER GEBRAUCHSANWEISUNG ODER DEM ETIKETT.

  KONTAKTIERE UNS

  Tel. +48 530 304 144

  PARTNER@MYWAM.PL

  ul. Szczecińska 10, Chorzów